tomoblogger.infoblog.sk

Bloková pokuta 22.7.2020

Publikované 22.07.2020 v 20:30 v kategórii Financie, prečítané: 29x

Dostali ste blokovú pokutu a ste zúfalý, lebo všetko najradšej platíte bankovým prevodom ako ja? Bloková pokuta sa dá zaplatiť bankovým prevodom, čo je veľmi dobré. Nájdeš niššie. Spôsob platby Spôsob úhrady blokovej pokuty neuhradenej na mieste na území Slovenskej republiky je možné zrealizovať  formou bankového prevodu alebo poštovou poukážkou. Nevyhnutné,  povinné údaje sú: -          správna suma -          variabilný symbol  = číslo pokutového bloku -          v prípade úhrady za niekoho iného – do správy pre prijímateľa platby uviesť meno priestupcu číslo účtu v tvare IBAN   pre pokuty   SK27 8180 0000 0070 0017 9874 číslo účtu pre trovy konania                SK97 8180 0000 0070 0045 8750 Informácie o ostatných číslach účtov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú zverejnené na internetovej stránke: http://www.minv.sk/?uctovnictvo   Spôsob úhrady blokovej pokuty neuhradenej na mieste mimo územia Slovenskej republiky je možné zrealizovať  formou bankového prevodu: Názov banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia BIC/ SWIFT : SPSRSKBA Nevyhnutné,  povinné údaje sú: -          správna suma -          variabilný symbol  = číslo pokutového bloku -          v prípade úhrady za niekoho iného – do správy pre prijímateľa platby uviesť meno priestupcu číslo účtu v tvare IBAN  pre pokuty   SK27 8180 0000 0070 0017 9874 číslo účtu pre trovy konania               SK97 8180 0000 0070 0045 8750