tomoblogger.infoblog.sk

Chránime ľudí pred extrémizmom alebo potláčame slobodu názoru a slova?

Publikované 15.06.2018 v 23:40 v kategórii Politika, prečítané: 14x

Dnes dňa Piatok 15.6.2018 som v novinách tvjoj zachytil súdny proces s minimálne dvomi prípadmi odsúdenými za extrémistické trestné činy. Previnili sa len tým, že na sociálnej sieti zverejňovali fotky s nacistickými heslami a pod. Podrobnosti nájdete na konci článku aj url adresy reportáži. Prečo polícia a štát ľuďom ničia život? Slovenska legislatíva okrem trestného činu Podnecovania k národnostnej, etnickej či rasovej nenávisti podľa § 424 trestného zákona č. 300/2005 pozná aj priestupkovú rovinu. Po novom je trestné už aj Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd § 421, Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd § 422, Výroba extrémistických materiálov § 422 a, Rozširovanie extrémistických matiriálov 422b, Prechovávanie extrémistických materiálov § 422c, Hanobenie národa, rasy a presvedčenia § 423 ... Jednoducho povedané, všetko je odrazu v tomto štáte trestné. O chvíľu si nebudeme môcť ani prdnúť vo vlastných bytoch:). V tých paragrafoch nevidno rozdiel medzi trestným činom a priestupkom. Naša legislatíva ako som vyššie uviedol pozná aj priestupky proti extrémizmu. § 47a Priestupky extrémizmu (1) Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto a) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, b) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, c) dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, pôvodu rodu alebo z dôvodu náboženského vyznania. (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur. Toľko zo zákona o priestupkoch č. 372/1990. Polícia a štát samotný ubližuje ľuďom, pričom na jednej strane každý uvádza, že mladých netreba dávať do väzenia a ničiť im život. Polícia tohto štátu to však robí. Terorizuje obyvateľstvo a šikanuje ho. Prečo tie prípady, ktoré boli spomínané v reportážach neboli riešené ako priestupok extrémizmu podľa § 47a? Prečo to bolo vyhodnotené rovno ako trestná činnosť? Podľa môjho odborného názoru extrémizmus má byť riešený tak, že najprv bude osoba postihnutá za priestupok a ak by sa do istého času znovu extrémisticky prejavila, nech je to trestný čin. Toto konanie vlády Róberta Fica dáva priestor na policajnú šikanu obyvateľstva. Ten, kto sa policajtom páči, bude riešený v priestupkovej rovine a ten kto nie, bude riešený v trestnoprávnej rovine. Ten Fico je taký debil a idiot a vraj vyštudoval za právnika. Namiesto, aby polícií zabránil šikanovať občanov, podporil touto protiextrémistickou legislatívou policajný teror. Pre vysvetlenie: Polícia môže týrať občanov tak, že im narovinu povie, spáchali ste trestný čin protiextrémistického charakteru. Občan síce môže podať odpor, že nespáchal žiadny trestný čin, ale iba priestupok. Samozrejme, štátne kontrolné orgány dajú za pravdu policajným sviniam a nie občanovi, lebo nie je jasne definované, čo je priestupok proti extrémizmu a čo nie. Osobne zverejnenie fotiek na facebooku s nenávistnými fašistickými heslami nepovažujem za trestné. Keď už, tak malo by ísť o priestupok. Poškodení odvolajte sa na § 47a priestupkového zákona, že ste sa stali obeťou policajnej šikany. Polícia by nemala posudzovať všetko ako trestnú činnosť, pokiaľ má zákonnú možnosť konať inak. Ja by som v týchto prípadoch použil priestupkovú rovinu. Čo je extrémizmus a čo je nebezpečné? Chceme sa prehnane podobať západným krajinám, chceme mať prehnane profesionálnu legislatívu. Ibaže vláda tohto štátu si neuvedomuje, že na Slovensku máme policajtov, ktorí ničia ľuďom životy. Napríklad ako v minulosti ničil životy mojim bratom a mojej rodine Marek Kirday. Tváril sa, že konal v rámci zákona, bál sa ho celý mazorník iba preto, že bol policajt. Okrem mňa. A nebojím sa ho dodnes, hoci som ho dosť dlho nevidel. Akonáhle som sa rozhodol poukázať na zločiny pána Mareka Kirdaya, suseda Martina Dianišková ma zhypnotizovala a chcela ma dostať do blázinca. Vlastne za svoju povahu a právne vzdelanie môžem vďačiť jedine pánovi Marekovi Kirdayovi:). Na jednej strane mi zlikvidoval psychicky celú rodinu na druhej strane vytvoril veľkú osobnosť, teda mňa. Tým som chcel povedať, že čo keď aj v tejto dobe existujú podobný policajti ako pán Kirday? Keď som bol doma ako dieťa cez víkend, či na prázdninách nič iného som nepočúval len zvonček a slávnostný príchod pána Kirdaya Podľa § xy sa na Mazorníku stal trestný čin a podozriví je ten a onen z našej rodiny. Podľa § xy sa na Mazorníku stal priestupok a podozrivý je niekto z našej rodiny. Veľakrát si vymýšľal kauzy, aby nás všetkých zastrašoval. Na Mazorníku pána Mareka Kirdaya prezývali postrach mládeže. Ale vrátim sa k tomu, že práve táto protiextrémistická legislatíva môže podporiť policajtov rovnakého typu šikanovať okolie. Zákony musia byť tak nastavené, že nech ma policajti nenávidia akokoľvek, musia konať len v rámci zákona a nemôžu svoju nenávisť použiť tak, že udajú do spisu iný paragraf. U mňa by veľmi neuspeli, lebo paragrafy poznám, viem podať odpor, odvolanie, vyžiadať znalecké dokazovania a pod. Aj moji susedia ma chceli vyhodiť z bytu a neúspešne. Každý súd s nimi by som vyhral. Osobne nepovažujem za extrémizmus zverejňovanie nenávistných komentárov, nepovažujem za extrémizmus zverejňovanie rôznych rasistických fotiek. To by malo byť riešené najskôr v priestupkovej rovine. Predstavme si, že som cigáň. Ako ma ohrozí nejaká fašistická fotka na facebooku s rasistickým heslom? Nijako. Pomyslím si, že akýsi chuj nemal čo robiť, tak to tam zavesil. Skôr by ma ako cigáňa ohrozilo násilné napadnutie, upieranie mojich práv. Ale komentáre na facebooku či fotky na facebooku nikoho ešte neohrozili. A práve preto by polícia so štátom mala prihliadať na takéto sprostosti len ako na priestupky. Za extrémistický trestný čin považujem kauzu, ktorá sa udiala v Nitre bar Mariatchi. To súhlasí, to je trestná činnosť. Najsrandovnejšie je, že mnohí mladí, ktorí zastávajú hitlera, majú rôzne vraj rasistické názory si ani neuvedomujú, čo vlastne hlásajú a propagujú. Ani sprostá polícia a ani súdy neprihliadajú na to, čo spôsobuje rasovú nenávisť voči cigáňom hlavne na Slovensku. Napíšem ako to bolo za môjho detstva v mojej rodine. Na sídlisku boli cigáni, ktorí terorizovali mojich bratov. Keď sa mama alebo bratia obracali na políciu, polícia sa tvárila, že nič nepočula, nič nespisovali a keď aj spisovali nič neriešili. Akonáhle sa bratia nasrali a logicky sa začali brániť, vrátili zákonne úder v zmysle § 25 trestného zákona č. 300/2005 Daný paragraf sa týka nutnej obrany. Bratom som vždy radil, aby sa naňho odvolávali. Bol som a aj stále budem rodinným ochrancom proti policajnému teroru. Skrátka, keď sa bratia začali brániť proti cigánskemu teroru, moja rodina bola najhoršia. A bratia boli vždy tí zlí, ale na cigáňov si ani jeden policajt neodvážil otvoriť papuľu, dokonca ani sám Marek Kirday. Preto som si povedal, že sa pomstím za policajnú šikanu z detstva, nech policajti vidia právnika a znalca teda mňa. A ukázal som to policajtom na kauze pána Lukáša tirpáka z Telekomu v Levoči. Mysleli si, že som debil zľaknem sa a všetko mu zaplatím. Ba hovno. Nielen že mu nič nedám, ešte aj podám odpor. U mňa majú policajti veľkú smolu. Zamnou nemôžu chodiť a obviňovať ma neustále z niečoho ako v minulosti mojich bratov. Chráni ma múdrosť, právo a zákony. Na druhej strane nezaregistroval som, že by bratom v tejto dobe bolo ubližované. Zrejme výmena policajtov upokojila celú situáciu. Skrátka ak chce štát deradikalizovať obyvateľstvo ( zbaviť rasovej nenávisti), musí donútiť políciu, aby spravodlivo riešila kauzy nie len bielych ľudí, ale aj cigáňov. Chvalabohu, že v Brezne sú už iní policajti ako boli za môjho detstva. Lebo keby stále vládli v Brezne tí istí policajti, nerobím nič iného, len vypisujem sťažnosti po súdoch a inšpekcií ministerstva vnútra. Prameňom radikalizácie osôb sú zlé skúsenosti s cigáňmi. To, že v minulosti cigáni týrali moju rodinu a mojich bratov spôsobilo, že ich z duše nenávidím. Pozdravím sa im síce, ale určite by som s nimi neuzatváral nejaké obchody alebo sa v niečom na nich spoliehal. Skrátka od cigáňa by som neočakával nič iného len nôž v chrbte. Jednoducho polícia a súdy by mali pri posudzovaní extrémizmu či už je v priestupkovej alebo v trestnej rovine prihliadať aj na osobné traumy spôsobené napríklad cigáňmi. Trestný poriadok uvádza, že pri posudzovaní sa posudzujú nie len skutočnosti proti obvinenému, ale aj tie skutočnosti, ktoré sú v jeho prospech. AKý je reálne extrémizmus na Slovensku? V súčasnosti som nepočul, že by sme my biely ubližovali napríklad Mazorníckym cigáňom. Ja ich tiež nebijem, lebo ani nemám začo. V tomto smere sa robí z komára somár. Na Slovensku sa vytvárajú protiextrémistické opatrenia, ktoré vlastne ani vôbec nepotrebujeme. Vláda tohto štátu nevychádza z pravdy, ale z falošných správ idiotov aktivistov a aktivistiek, pričom títo ľudia vedia o cigáňoch hovno a klamú vládu. A vláda na základe týchto klamstiev vytvára protiextrémistické zákony, ktoré sú zbytočné. Veď aké zločiny sa na Slovensku proti cigáňom udiali? Nijaké. Viem iba o dvoch prípadoch. Masaker v devínskej novej vsi a útok v Hurbanove. No a ešte vyššie uvedená kauza Nitra bar Mariatchi. Všetko ostatné sú debiliny a nezmysly, ktoré treba riešiť väčšinou len v priestupkovej rovine. Dostávame sa do doby, kedy ten, kto sa ozve skončí buď v base alebo na psychiatrií. Vracia sa komunizmus z neľudskou tvárou. Komunizmus, ktorý zničí každého, kto si dovolí hlásať a publikovať iné, než vládna mafia chce. Nemám nič proti bezpečnosti obyvateľstva a proti deradikalizácií obyvateľstva. Apelujem vvšak na to, nech sa štát a úrady pozrú na obidve stránky veci. Podľa mňa vláda vytvorila protiextrémistické zákony len preto, aby odstavila Kotlebovú stranu a vyšachovala ju z hry. Na druhej strane nie je múdre dávať ľudí pred súdy za hlúposti. Priestupkové konania sú aj lacnejšie a ak sa včas zasiahne, tak môžu mať aj dobrý účinok. Fotka na facebooku, či komentár nie je ohrozením. Je to iba protispoločenské konanie. Na tieto protiextrémistické paragrafy zbytočne doplatí veľa mladých ľudí, ktorí ani nemôžu vedieť, že páchajú trestnú činnosť. Nemôžu reálne vnímať, že sú extrémistami, lebo sa nehrabú v legislatíve ako ja. Navyše teraz keď máme vraj znalcov na extrémizmus. Potom sú tí znalci debily a idioti, ktorí sú zbytoční. Lebo keby som bol znalcom na extrémizmus ja, tak určite fotku na facebooku neposúdim ako trestný čin protiextrémistického charakteru. Bolo by jedno, či zobrazuje hitlera alebo čokoľvek. Je to iba priestupok. Potláčať slobodu slova a názory zneužívaním polície pokladám za choré. link: Súd odsúdil ďalšieho muža za extrémistické činy https://www.noviny.sk/krimi/345150-sud-odsudil-dalsieho-muza-za-extremisticke-ciny