tomoblogger.infoblog.sk

Čistý register trestov? zabudnite na to!

Publikované 16.03.2018 v 22:33 v kategórii Chráňme svoje práva, prečítané: 29x

Z komunistickej doby bolo známe a ľudia boli vedený k tomu, aby v registri trestov nemali žiadny záznam, aby za žiadnych okolností nesedeli v base a pod. napríklad môj otec nemal v registri trestov za celý život žiadny záznam. Teda aspoň sa mi počas života nepochválil:). Ani sa mi tomu celkom nechce veriť, keďže o komunizme sa hovoria historky, ako verejná bezpečnosť na všetko striehla. Takže buď verejná bezpečnosť na určité činy striehla až príliš a na banality kašľala, preto zrejme neskončili v registri trestov vtedajších starých občanov. Súčasná doba Dnes polícia pomaly do registrov uvádza aj to, kto sa kedy a kde vysral. Zo všetkého je zrazu trestný čin. Druhým faktorom, prečo majú mladí záznamy v registri trestov je fakt, že sa trestná zodpovednosť posunula z 18 roku života na 14. Nechápem, o čo danému zákonodarcovi išlo. zrejme o to, aby zašpinil všetkých mladých, aby sa mali čím kompetentní oháňať, aká veľká kriminalita sa deje na Slovensku. O registri trestov pojednáva zákon o registri trestov č. 330/2007. Je možné ho nájsť v zbierke. Do registra trestov sa zaznamenávajú údaje o trestných väciach či už na Slovensku alebo v cudzine. Do registra trestov sa uvádzajú aj tresty. Slovom ak dôjde ku spáchaniu trestného činu, jednotlivec musí počítať s tým, že okrem súdu záznam skončí aj v registri trestov. Podľa mňa sú osoby, ktoré by sa s tým nemali veľmi krenkovať. Záleží o aký trestný čin ide. Ako register trestov skomplikuje život? Ak má niekto záznamy v registri trestov, nech počíta s tým, že sa nedostane do štátnych služieb ako napríklad sbs, policajt a pod. Existujú určité výnimky v zákonoch, ale o tom nie je dnešný článok. No myslím si, že pri bežných miestach by komplikácie nemali vybehnúť. Ak sa niekto zamestná za murára, mesiara, pekára nebodaj vstúpi do kláštora nikoho nebude zaujímať, či ten dotyčný pred 10 rokmi spáchal napríklad nejakú výtržnosť. Register trestov by mohol skomplikovať život uchádzačom do politiky, či žiadateľom o zaregistrovanie sa v advokátskej komore. Mne sa nechce veriť, že títo ľudia majú aj reálne čisté registre. podľa mňa existuje finta, ako sa policajti či ktokoľvek dostanú do služieb. Inakšie, musí to byť dobrý úder pod pás ak niekto spácha za mladi hovädinu a pri vstupe do polící či sbs to vyskočí a robí to problémy. Pri sbs sú určité výnimky aj v prípade, že v registri nejaké záznamy sú. Na druhej strane treba počítať aj s tým, že nie každý pôjde do služieb polície či sbs. Dosť ľudí má bežné zamestnania, kde dávne delikty z minulosti nehrajú žiadnu rolu. Výpis a odpis registra trestov Výpis registra trestov sa predkladá bežnému zamestnávateľovi ak takýto dokument vyžaduje. Výpis registra trestov možno vyžiadať na pošte za poplatok tuším 3.30 Euro. Kedysi to bolo komplikovanejšie a riešilo sa to cez prokuratúru. odpis registra trestov sa môže vyžiadať iba v prípade žiadosti firmy či inštitúcie napríklad: Polícia, sbs a pod. Výpis a odpis z registra trestov Výpis znamená, že sú tam uvedené nezahladené tresty opatrenie odsúdenie, ktoré sa vykonáva alebo vykonalo z poukázaním na § 92 trestného zákona. Podrobnosti zákon 330/2007 o registri trestov.V prípade, že už uplynuli zákonné predpoklady a odsúdenia boli zahladené, nemali by byť vo výpise viditeľné. Odpis z registra trestov znamená, že sa zobrazia komplet všetky trestné činy, ktoré boli za života spáchané. ez výnimky, či sú rozsudky zahladené alebo nie. Osobne sa mi nestalo, že by odomňa ktorýkoľvek zamestnávateľ pýtal nejaký dokument z registra trestov. V dnešnej dobe je veľký problém ostať úplne čistý a málokomu sa to podarí. Mnoho ľudí ak sú vedený v registri trestov majú skôr s touto skutočnosťou osobné problémy a nedokážu sa vysporiadať s tým, že sú o nich záznamy. Nech si celý štát vyserie oko z celou zbytočnou administratívou. Hypoteticky som uvažoval o sebe. Čo by som stratil ako nevidiaci, keby som napríklad mal záznam v registri trestov? Hovno. Nikto ma už teraz nechce zamestnať, hoci register mám čistý. To, či časom budem reálnym právnikom môže výrazne ovplyvniť môj zdravotný stav. Poznám nevidiaceho, čo vyštudoval za právnika a predsa právnika nemôže robiť. Teda je skupina ľudí, ktorí nič nestratia ani v prípade, ak sa ocitnú v registri trestov. Však mňa slepého by nevzali ani za policajta či policajného agenta. Osobne zatiaľ mám register čistý, ale ak ho aj časom nebudem mať čistý, nebude ma to vôbec tankovať. Na druhej strane zdravotne postihnutým sa doteraz nepodarilo spáchať vážnejšiu trestnú činnosť. Skôr hlúpe priestupky, pričom tie sa do registra trestov nezaznamenávajú. A ak by aj k spáchaniu trestného činu došlo, udalosť by vychádzala skôr zo zdravotného stavu a psychických funkcií v čase, keď sa skutok stal. Ak nevidiaci spácha trestný čin každý súd sa zaoberá otázkou o duševnom stave dotyčného. predpokladá sa, že spáchanie činu zdravotnepostihnutou osobou vychádza skôr z pometenia mysľe, než dôkladnosti a premyslenosti konania. už či sa prokurátori a sudcovia z touto teóriou zhodnú, je pravdivá. Nevidiaci narozdiel od vidiaceho nemá informáciu ako má trestný čin spáchať. Ak by aj nevidiaci spáchal trestný čin, spácha ho na základe vlastnej predstavy. Alebo skôr v dôsledku zmätku so situácie. Skrátka, ak by došlo ku spáchaniu trestnej činnosti nevidiacou osobou, je to vyprovokované mnohými okolnosťami než dôkladnosťou a úmyselnosťou konania. Napríklad neviem si predstaviť nevidiaceho, ktorý by išiel kradnúť do obchodu:). Však je logické, že ho chytia. Nevidiaci nemá predstavu, koľko ľudí a kamier sa naňho díva. Ako sa vymotať z kaše? Vrátim sa k registru trestov. Aj v prípade, že boli v mladosti nejaké prehrešky spáchané, človek si môže pomôcť a vrátiť sa vďaka zákonom a paragrafom do života. V prvom rade možno použiť inštitút z trestného zákona a to konkrétne § 92. Možno súd požiadať o zahladenie odsúdení. Väčšinou sa to robí vtedy, keď niekto napríklad bol vo výkone trestu. Ostatné tresty ako Domáce väzenie, povinná práca či peňažný trest a iné sa automaticky zahládzajú ich vykonaním. Teda v týchto prípadoch nie je nutné žiadať súd o ich zahladenie. Ak sú splnené podmienky v § 92 trestného zákona č. 300/2005 súd žiadosti vyhovie a odsúdenie zahladí. odsúdený si môže aj pred uplynutím lehoty požiadať o zahladenie odsúdenia, ak reálne sedel vo väzení, iba nech počíta s možnosťou, že to sudca zamietne práve z dôvodu, že neuplynuli doby uvedené v zákonoch. Je skoršie podanie tejto žiadosti síce možné, ale sudca ju môže schváliť a nemusí. V zmysle § 93 trestného zákona č. 300/2005 ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, akokeby nebol odsúdený. Takúto žiadosť je možné súdu napísať asi v tomto znení: Žiadosť o zahladenie odsúdenia meno, priezvisko, trvale bytom: ulica číslo, mesto a psč narodený xx.xx.xxxx V zmysle § 92 trestného zákona č. 300/2005 zbierky zákonov žiadam okresný súd (názov súdu), aby zahladil odsúdenie sp. zn. 1T/212/2018. Ako žiadateľ mám za to, že sú splnené všetky zákonné podmienky na zahladenie odsúdenia. Miesto, dátum a vpravo podpis. Koniec jednoduchej žiadosti. List treba zaslať doporučene poštou súdu. a čakať na odpoveď. Vysvetlivka: Mám za to ( myslím si). právnici však používajú pojem mám za to. pre prípad, že odsúdení bolo viac, je potrebné uviesť všetky spisové značky, aby ich súd mohol pri vybavovaní žiadosti identifikovať a zaoberať sa faktom, či všade sú už splnené podmienky na zahladenie odsúdenia. Túto možnosť ponúka trestný zákon. Druhou perličkou je fakt, že v zmysle § 9 odsek 1 zákona o registri trestov č. 330/2007 z.z sa písomnosti uchovávajú 100 rokov od narodenia osoby. V praxi to znamená, že ak dajmetomu dvadsať ročný človek spácha trestnú činnosť, znovu úplne čistý bude v 120-tom roku života. O bože, načakáš sa čosi človeče:). myslím, že zahladenie odsúdenia podľa postupu vyššie je rozumnejší krok ako čakať do prípadnej 120-tky. Väčšinou sa toho slováci ani nedožijú. Na internete som čítal hlúposť, že sa záznamy z registra trestov dajú vymazať. Netreba tomu veriť, lebo v zákone som nič také nenašiel. A v dnešnej dobe drbnutých pedofilov a sexuálnych úchylov nikto neschváli možnosť zmazať registre. Možno komunistický trestný zákon či zákon o registri trestov niečo také pripúšťal, ale dnešné predpisy určite nie.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?