tomoblogger.infoblog.sk

Lukáš Tirpák chce naďalej okradnúť nevidiaceho! úrady ani novinári však nevidiacemu ochranu neposkyt

Publikované 12.07.2018 v 00:50 v kategórii o živote, prečítané: 19x

Majiteľ Telekomu v Levoči námestie majstra Pavla 30,05401 ma chce zlikvidovať. Úradom aj polícií tvrdí, vraj som mu rozbil sklenú výplň o rozmere 0,6 x 1 m a tým mu vznikla škoda 200 Eur. číslo priestupkového konania: PR.2018/474-2IP Darmo ako nevidiaci úradom popisujem, že dané okno som rozbiť nemohol, keďže moja pozornosť sa zamerala na kaviarničku, čo je vedľajší podnik od telekomu Námestie Majstra pavla 9 Levoča. Navyše sklá sú také hrubé, že slepeckou palicou sa ani rozbiť ani poškodiť nedajú. Darmo ako idiot okresnému úradu v Poprade vypisujem, aby celé konanie zastavil, že proti mne nie to žiadnych dôkazov. Robia samé prieťahy a takto sa snažia šikanovať mňa nevidiaceho. Keďže sa s úradmi nedá podobrom, upovedomujem ich, že začnem dôraznejšie právne kroky. A dokonca udám aj samotného Lukáša Tirpáka s dôvodu, že poskytol štátnemu orgánu nepravdivý údaj a nepravdivo ma obvinil z toho, čo som ani reálne nemohol urobiť. Iný nevidiaci by sa možno nechal šikanovať a zaplatil by debilkovi 200 Eur. Ja mu však nezaplatím. Lebo aj keď som nevidiaci nie som hlúpy. Navyše sklo v rozmere 0,6 x 1 m nemôže mať predsa hodnotu 200 Eur. Naženiem na tento prípad novinárov, skrátka nenechám sa okrádať nejakým mafiánom, ktorý si myslí, že úrady mu všetko odklepnú. Ja som pri sebe nemal také technické vybavenie, ktoré by dňa Piatok 23.3.2018 dokázalo rozbiť také hrubé sklo. Len nech do mňa rýpu. Ja nie som až taký chudák a všetkých povláčim po súdoch. Aj okresný úrad Poprad a aj Lukáša Tirpáka. Jediný, kto je najväčším chudákom na svete je samotný Lukáš Tirpák, lebo veľmi dobre vie, že škodu na skle som mu spôsobiť nemohol. V podstate som ani nemal dôvod, však sme spolu nemali žiadne spory. Ja som toho pána nikdy v živote ani nevidel. Lukáš Tirpák si obyčajný chudák! chudák, ktorému telekom v Levoči zrejme nevynáša a preto chce okradnúť o 200 Eur mňa nevidiaceho. Ibaže odo mňa sa nedočká ani jedného Eura. Nie som sviňa a ak reálne niekomu škodu spôsobím, dokážem sa s ním aj vyrovnať. Ale nebudem platiť za niečo, čo som nespôsobil navyše takú premrštenú sumu. Polícia v Levoči aj Lukáš Tirpák si myslia, že nevidiaci sú hlupáci. Najviac hlúpy ľudia sú policajti v Levoči s Lukášom Tirpákom na čele. Aj na tom okresnom úrade v Poprade pracujú samé kravy, kreténky, debily a ktohovie čo ešte. Veď ako môžu viesť vôbec konanie o priestupku, ktorý sa vôbec ani reálne nestal? Navyše ma začína šikanovať aj Okresný úrad Brezno. Vraj sa tam mám dostaviť dňa Pondelok 23.7.2018. V priestupkovom zákone existuje paragraf ktorý umožňuje nedostaviť sa a dať úradú súhlas konať v neprítomnosti obvineného. Ja som úradom poskytol množstvo písomných podkladov, tak prečo ma týrajú a vydierajú? Nútia ma, aby som prišiel vypovedať, hoci zo zákona k výpovedi nikoho nemožno nútiť. Obrátim sa aj na generálnu prokuratúru, nech sa celou vecou zaoberá a aby vydala stanovisko. Podľa môjho právneho názoru sa prikloní k mojím právnym názorom. Okresné úrady a aj samotná polícia musí brať do úvahy mnou podpísané písomné vyjadrenia. Aj mnou zaslané písomné vyjadrenia sa totiž pokladajú za dôkazy. Okresnému úradu Poprad som dal jasne najavo, že si želám, aby rozhodol v mojej neprítomnosti. Namiesto toho, okresný úrad Poprad koná mafiánske a nezákonné praktiky. Predĺžil si lehotu rozhodnutia až do Septembra 2018. Podám sťažnosť za prieťahy a za nezákonné konanie! dňa Pondelok 7.5.2018 mi bolo od Okresného úradu Poprad doručené, že sa mám dňa Pondelok 4.6.2018 dostaviť do Popradu na prejednanie priestupku podľa § 50 zákona č. 370/1992 o priestupkoch. Odpovedal som, že to z objektívnych dôvodov nie je možné. Sľúbili mi že vyhovejú mojej žiadosti a zašlú ihneď spis do Brezna, aby ma pred 4. júlom vypočul. Stal sa presný opak. Okresný úrad v Poprade spis do Brezna nezaslal. Pojednávalo sa dňa 4.7.2018 bezo mňa. Druhé pojednávanie okresný úrad Poprad vytýčil na dňa 21.7.2018 Tu som už zareagoval a zaslal som im písomné vyjadrenie. Pochopil som, že sa jedná o nezákonné a mafiánske praktiky a preto nech zareagujem akokoľvek, úrad písomnosť musí zaevidovať a prejednať ako dôkaz. Aj druhé pojednávanie sa konalo dňa 21.7.2018 bezomňa a čakal som, že Okresný úrad v Poprade vydá rovno rozhodnutie o mojej nevine. Hovby. Až teraz tí kreténi z Popradu zaslali spis do Brezna, aby som bol dňa Pondelok 23.7.2018 vypočutý. No ja nie som kretén, aby som hopsasal po úradoch ako idiot. Využijem svoje práva ktoré mi zákon ukladá a nedostavím sa. Okresný úrad Brezno mi na základe uvedených paragrafou nebude môcť dať 165 Eur pokutu. Nebudú ma môcť dať ani predviesť políciou, pretože paragrafy ma budú chrániť. Ak budú konať protiprávne, zavolám políciu na políciu. Urobím presne to, čo v Levoči na psychiatrií v Auguste 2013. zavolám na policajtov ďalších policajtov a ak bude treba, tak privolám aj hliadky mestskej polície. Dokonca aj samotnú inšpekciu ministerstva vnútra. Mňa nebudú týrať policajní hajzli a kravy na okresných úradoch, ktoré nemajú nič inšieho na práci okrem šikanovania nevidiacich. Rok 2017 Spomínam si, že vo Februári 2017 som bol riešený kvôli petardám. Sprostáci susedia ma udali a mysleli si že sa poseriem. Takto v minulosti týrali mňa nevidiaceho. TO, že ostatná mazornícka čvarga si hádzala veselo petardy po okolí netrápilo mojich susedov, ale ani políciu Brezno. No len čo som si hodil petardy ja, už bol oheň na streche. Chcem len poukázať, že toto konanie malo veľmi dobrý priebeh. Jedna výpoveď na polícií a jedno sedenie na okresnom úrade. A bolo po celej kauze. Našťastie sa kauza skončila zmierom. A zmierovacie konanie som podpísal iba preto, aby mi nič nebránilo v ceste do Levoče. V podstate mi moje priznanie nemôže uškodiť. Veď petardy dnes hádže každý. V podstate sa ten zmier proti mne ani nedá právne použiť, lebo neprebehlo ani riadne konanie a ani dokazovanie. Je to len obyčajný zmier. Kto mi chce zašpiniť podobu? Martina Dianišková aj s rôznymi mafiánmi ma dočohosi namočili a teraz ma úrady takto týrajú. Chcú dosiahnúť, aby som mal špinavú priestupkovú kartu alebo bol dokonca za zločinca. Nesúhlasím s tým a vyzývam políciu a štát, aby mi poskytla ochranu. Neželám si mať záznamy v priestupkovej karte alebo v registri trestov za skutky, ktoré sa ani nestali a ktoré som ani nespáchal. Na rozbitie skla aké má Lukáš Tirpák na telekome by som potreboval lepšie technické vybavenie ako napríklad kladivo. Ja som mal len slepeckú palicu, ktorá je dutá a neschopná rozbiť a poškodiť dané sklo. Navyše moja pozornosť sa aj tak orientovala na kaviarničku. No na vine sú policajní chuji buzeranti. Namiesto toho, aby nás nevidiacich chránili ešte podporujú protiprávnu činnosť. Nepáči sa mi keď chce zo mňa niekto urobiť zločinca a ostro budem proti tomu protestovať. Zavolám novinárov, všetky občianské združenia, nech ochránia týraného nevidiaceho akým som ja. To, že Polícia Brezno v minulosti týrala mojich bratov a oni si to nechali je ich problém. Ja si podobné praktiky na sebe páchať nenechám! A vy sprostá drbnutá verejnosť začnite môj článok brať konečne vážne a posuňte ho úradom, nech sa to začne všetko konečne riadne riešiť. Ja síce rôzne písomnosti úradom posielam, ale pokladajú ma za osobu pozbavenú právnej spôsobilosti. Pričom v Apríli 2017 som mal súd, ktorý do zápisnice uviedol, že moja právna spôsobilosť nebola vôbec obmedzená. Rozsudok hľadajte na okresnom súde v Brezne. A potom sa verejnosť čuduje, že nevidiaci sa na všetko sťažujú. Osobne nestojím o policajný teror! Nestojím o to, aby ku mne chodievali debilné listy s obsahom: Podľa § 50 zákona č. 370/1992 o priestupkoch ste spôsobili škodu malú 200 Eur... Choďte všetci do riti a dajte mi s tým svätý pokoj. V práve sa vyznám, nikto ma nezlomí a nedonúti zaplatiť pokutu či škodu. Nik ma nedonúti priznať vinu za priestupok, ktorý som nikdy v živote ani nemohol reálne spáchať. Potom jasné, že sa nevidiaci sťažujú a všetko udávajú. Nestojíme o políciu, ktorá nevidiacim ničí život tým, aby nám poškodzovala povesť. Minulosť V minulosti boli nevidiaci chránený a žiaden policajt si nedovolil ubližovať nevidiacemu. Ak sa aj niečo stalo, riešilo sa to priateľskou formou a poškodení sa medzi sebou dohodli. No nič nešlo do registra a navyše veľa ľudí keď zistilo, že škodu spáchal nevidiaci, ani nepodávali oznámenia o priestupkoch či trestné oznámenia. Prečo zrazu chceme meniť tento trend a špiniť nevidiacich? Len preto, že policajní kreténi nemajú čo robiť? A keby to boli nejaké veľmi vážne veci. No ja sa tu naťahujem s idiotom Lukášom Tirpákom, kreténkami na okresnom úrade Poprad a ktohovie s kým ešte sa budem naťahovať, aby som dokázal svoju nevinu. Nemôžem zaplatiť škodu človeku, ktorému som žiadnu nespôsobil. Navyše nevidiaci ani nemôže spáchať niečo závažné. To, že ma odrbávajú sprosté úradníčky a snažia sa mi v písomných listoch natrepať, že som škodu spôsobil nie je pravda. Dožadoval som sa vykonania dôkazov, ktoré jasne preukážu, že žiadnu škodu som nespôsobil. V práve sa síce vyznám, ale tiež nebudem lietať po úradoch a dookola rozprávať a vypisovať to isté. To, že sú úradníčky na Okresnom úrade Poprad či Okresnom úrade Brezno kreténky a potrebujú načúvacie aparáty za to ja nemôžem. Na mne sa nebude vykonávať žiadny policajný a ani úradnícky teror! Som síce za zábavu, ale toto nie je zábava. Tak ja mám míňať peniaze za dopravu, dookola rozprávať a vypisovať to isté ako prenasledované osoby za čias komunizmu? Pritom vidím,že to nemá žiadny význam. AK sa úrady nespamätáte, posuniem to vyššie a zmedializujem celú kauzu. Potom sa tí, čo mi škodia veľmi rýchlo dosmejú.